Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Tρίτη 04-12-2012 και ώρα 15:00 στην αίθουσα Καλουδά .

 

 

 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                   Ημερ .29-11-2012
    ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                  Αρ.Πρωτ: 4269
             Τ.Κ 84007                                                                                
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Tρίτη 04-12-2012 και ώρα 15:00 στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 
  1. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2011 Δήμου Αντιπάρου.
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 
Κωνσταντίνος Φαρούπος
Read 2936 times Last modified on Friday, 30 November 2012 10:11
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.