Σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Πέμπτη 04/10/2012 και ώρα 19:00 στο δημοτικό κατάστημα .

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ημερ. 04/10/2012
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Αρ.Πρωτ: 3754
Τ.Κ 84007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Πέμπτη 04/10/2012 και ώρα 19:00 στο δημοτικό κατάστημα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:


1. Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα οχήματα του Δήμου Αντιπάρου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν άγονου διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 


Κωνσταντίνος Φαρούπος
 

Read 2876 times
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.