σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Δευτέρα 09/04/2012 και ώρα 19.00 στην αίθουσα Καλουδά

                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                     Ημερ. 05/04/2012
       ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                  Αρ.Πρωτ: 1012
                                                       
                                                       
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010  σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την  Δευτέρα 09/04/2012 και ώρα 19.00 στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 
 
1) Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αντιπάρου έτους 2012
 
2) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2012
 
 
 
 
                                        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 
 
ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
Read 2872 times Last modified on Monday, 09 April 2012 20:24
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.