«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 15η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέραΠαρασκευή και ώρα 18.30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΚΕΔΑ έτους 2018

2. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΄ κατανομή έτους 2018)

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη φιλοξενία τριών μηχανικών του Δήμου Τρικκαίων

4. Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης μουσικών οργάνων

6. Λήψη απόφασης στο αίτημα της εταιρείας “ΜΠΙΤΣ ΧΑΟΥΖ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.” σχετικά με την παραχώρηση παραλίας και αιγιαλού

7. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου

8. Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας για συναυλία στις 10 Αυγούστου

9. Αιτήματα πολιτών

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Σωτήριος Σκούρτης

 

Read 2182 times Last modified on Thursday, 14 June 2018 14:02
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.