πρόσκληση σε σύγκλησης δημοτικου συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού οικονομικού έτους 2012

2. Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού οικονομικού έτους 2013 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Σωτήριος Σκούρτης

 

Read 2275 times Last modified on Sunday, 10 June 2018 10:58
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.