Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Τρίτη 10/04/2012 και ώρα 19.00 στην αίθουσα Καλουδά .

                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                      Ημερ. 06/04/2012
       ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                  Αρ.Πρωτ: 1024
                                                       
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010  σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την  Τρίτη 10/04/2012 και ώρα 19.00 στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 
1.      Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών του έργου «Επέκταση Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού»
 
2.      Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αντιπάρου & Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου
 
3.      Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών α΄βάθμιας & β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αντιπάρου.
 
4.      Απάντηση αιτήματος Συλλόγου Τριτέκνων Πάρου – Αντιπάρου
 
5.      Αιτήματα κατοίκων
 
 
 
 
                                        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 
 
ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
Read 2896 times Last modified on Monday, 09 April 2012 20:22
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.