ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 19ητου μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα16.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:  1. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διαχείριση αποβλήτων σύμφωνα με το Ν.4496/17.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Σωτήριος Σκούρτης

 

Read 2324 times Last modified on Monday, 19 March 2018 12:48
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.