Σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου , λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2011, την Τρίτη 20/12/2011 και ώρα 19.00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά .

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                 Ημερ. 19/12/2011
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                Αρ.Πρωτ: 4974
Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010  σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου , λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2011, την Τρίτη 20/12/2011 και ώρα 19.00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της «προμήθειας ξύλινων στεγάστρων στάσεων λεωφορείου».

                                                                          Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 
Read 2761 times Last modified on Monday, 19 December 2011 13:51
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.