Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Δευτέρα 01/08/2011 και ώρα 20.00 στα γραφεία του Δήμου Αντιπάρου .

 


 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                Ημερ. 29/07/2011
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                              Αρ.Πρωτ: 3396
Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007       
 
                                                       
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010  σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την  Δευτέρα 01/08/2011 και ώρα 20.00 στα γραφεία του Δήμου Αντιπάρου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 
1) Λήψη απόφασης για την έκδοση αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων σύμφωνα με το υπ αριθμόν 6600/07-07-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου .
 
                                        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 
                          ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
Read 2833 times Last modified on Friday, 29 July 2011 12:19
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.