Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Παρασκευή 10/06/2011 και ώρα 19.00 στην αίθουσα Καλουδά .

 


 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                Ημερ. 06/06/2011
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                  Αρ.Πρωτ: 2621
Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007       
                                                       
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010  σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την  Παρασκευή 10/06/2011 και ώρα 19.00 στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 
1) Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού
 
 
                                        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 
                                          ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
Read 3104 times Last modified on Tuesday, 07 June 2011 13:27
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.