Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Τετάρτη 25/05/2011 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Καλουδά

 


 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                               Ημερ. 23/05/2011
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                               Αρ.Πρωτ: 2346
Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007            
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010  σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Τετάρτη 25/05/2011 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 
  1. Αποκατάσταση του περιφερειακού δρόμου.
Α. Ενημέρωση
Β. Έργο αποκατάστασης
 
  1. Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος.
 
  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
 
  1. Αίτημα για πρόσληψη εποχικού προσωπικού για 3 μήνες με σύμβαση μίσθωσης έργου (1 φύλακα Σπηλαίου, 2 εισπράκτορες εισιτηρίων λεωφορείου και 1 εισπράκτορα Σπηλαίου).
 
  1. Αιτήματα προεγκρίσεων αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
Read 3113 times Last modified on Wednesday, 25 May 2011 07:37
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.