Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την 17-03-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά.

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                       Ημερ. 12-03-2014
         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                             Αρ. Πρωτ: 809
                     Τ.Κ 84007 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010  σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την 17-03-2014 ημέρα Δευτέρα   και ώρα 19:00 μ.μ  στην αίθουσα  Καλουδά  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. ΕΓΚΡΙΣΗ  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ  Κ.Ε.Τ.Π.Α.Α.
2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ.
3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
4. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ  ΚΑΤΑ ΤΟΥW ΔΗΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ.
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013.
6. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
7. ΕΓΚΡΙΣΗ  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.
8. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.
9. ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ .
10. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ.
11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ  ΓΑΛΑΝΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ».
12. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ  ΓΑΛΑΝΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ»
13. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Read 2814 times
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.