«Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων 2ου τριμήνου 2013».

«Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων 2ου τριμήνου 2013».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθ. Απόφασης 99/19-09-2013

Read 3648 times Last modified on Monday, 21 October 2013 17:46
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.