«Ένταξη της πράξης «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση Προφήτης Ηλίας και Υποδομές διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Αντιπάρου με κωδικό MIS 389628 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον –Αειφόρος Ανάπτυξη».

«Ένταξη της πράξης «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση Προφήτης Ηλίας και Υποδομές διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Αντιπάρου με κωδικό MIS 389628 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον –Αειφόρος Ανάπτυξη».

Για την ανάγνωση των αρχείων  «Ένταξη της πράξης «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση Προφήτης Ηλίας και Υποδομές διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Αντιπάρου με κωδικό MIS 389628 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον –Αειφόρος Ανάπτυξη» απαιτείται  ο Acrobar reader .

www.antiparos.gr/files/antiparos-espa.pdf 

Read 3121 times Last modified on Sunday, 25 November 2012 17:42
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.