Το Δημοτικό Συμβούλιο Αντιπάρου με την υπ΄αριθμό 01/24-01-2012 απόφαση του ζητά την καθολική απόσυρση του Σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος «Κατηγορίες και περιεχόμενο Χρήσεων Γης» .

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
                                                
Τ.Κ 84007
                                                                                           

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αντιπάρου με την υπ΄αριθμό 01/24-01-2012 απόφαση του ζητά την καθολική απόσυρση του Σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος «Κατηγορίες και περιεχόμενο Χρήσεων Γης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Η ανωτέρω απόφαση απεστάλη στους:1) Πρόεδρο Δημοκρατίας 2) κ. Πρωθυπουργό 3) Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 4) κ.Υπουργό Εσωτερικών 5) Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου από τους οποίους ζητήθηκε η συμβολή τους στην κατεύθυνση  της απόσυρσης του υπόψη σχεδίου προεδρικού διατάγματος


Εκ του Δήμου

 

 

 

 

 

 

Read 3124 times Last modified on Friday, 27 January 2012 08:07
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.