Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με την υπ αριθμ. 57/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ''Εύρεση ακινήτου για λειτουργία υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων .''

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 57/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΕΥΡΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

  1. Η θέση του ακινήτου θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην επηρεάζει δυσμενώς την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας ή την εμφάνιση της περιοχής, ούτε να εμπίπτει στους λοιπούς περιορισμούς της παρ.1 του άρθρου 28 του Π.Δ 455/1976.
  2. Η ωφέλιμη χωρητικότητα του ακινήτου κατά την παρ.3 του άρθρου 27 του Π.Δ 455/1976 να είναι τουλάχιστον 30 οχήματα και η επιφάνειά του τουλάχιστον 600 τ.μ.
  3. Το ακίνητο θα πρέπει να έχει πρόσωπο μήκους τουλάχιστον 12μ σε διαμορφωμένη δημόσια οδό πλάτους τουλάχιστον 6 μέτρων.
  4. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός ορίων οικισμού Αντιπάρου.
  5. Το ακίνητο θα πρέπει να είναι ελεύθερο βαρών και εκτός μίσθωσης. Η διάρκεια της χρήσης του ακινήτου από το Δήμο θα είναι τρία (3) έτη.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. Πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας
  3. Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας (μη μεταβολής).
Read 3180 times Last modified on Wednesday, 29 June 2011 06:40
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.