ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 08/4/2022 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

ΘΕΜΑ1Ο : «Ορισμός δικηγόρου για τηνπαροχή υπηρεσιών που αφορά,την αντίκρουση της εξώδικης δήλωσης διαμαρτυρίας της εταιρείας ΚΟΝΠΑΛ Ο.Ε.»
                                                                   

 

Ο Πρόεδρος

 

Φαρούπος Αναστάσιος

Read 195 times
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.