Από  την Κυριακή 20 Οκτωβρίου και για όλες τις Κυριακές κατά την χειμερινή περίοδο, θα σταματήσει η αποκομιδή των απορριμμάτων . Παρακαλούμε στην κατανόηση και στην βοήθεια σας για την μη εναπόθεση απορριμμάτων την συγκεκριμένη μέρα.

Read 1325 times Last modified on Monday, 21 October 2019 07:05
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.