ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 5η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.        Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017

2.       Λήψη απόφασης για τον καθορισμό εισφοράς έτους 2016 στο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

3.       Λήψη απόφασης για την εισφορά ετών 2014, 2015 και 2016 στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου και Ιονίου (ΔΑΦΝΗ)

4.      Αιτήματα πολιτών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Σωτήριος Σκούρτης

 

Read 2169 times Last modified on Thursday, 01 December 2016 22:11
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.