Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

 

 

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 16η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

 

 

  1. Επικύρωση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί προϋπολογισμού ΚΕΔΑ έτους 2016

  2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2014 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αντιπάρου

    

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 

 

 

 

Σωτήριος Σκούρτης

 

 

 

Read 2361 times Last modified on Tuesday, 15 December 2015 13:03
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.