ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 11./12/2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

ΘΕΜΑ 1Ο : «Αναπροσαρμογή ή μη τελών-φόρων Δήμου Αντιπάρου έτους 2020»

 

ΘΕΜΑ 2Ο : «Καθορισμός ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος

2020»

 

ΘΕΜΑ 3Ο : «Καθορισμός ανταποδοτικών Τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το έτος

2020»

ΘΕΜΑ 4Ο : «Λήψη απόφασης αναφορικά με την μείωση δημοτικών φόρων και τελών

των ευπαθών ομάδων»ΘΕΜΑ 5Ο : «Σύνταξη5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019»ΘΕΜΑ 6Ο : Έγκριση προσωρινού αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση οδού στη θέση

«Γλυφά» ν. Αντιπάρου. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Φαρούπος Αναστάσιος

Διαβάστηκε 1687 φορές Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 08 Δεκεμβρίου 2019 17:10
Πολιτική Cooikies

Χρησιμοποιώντας το antiparos.gr, συμφωνείτε στη χρήση των cookies από τον ιστότοπο.