Την πρόσληψη ενός ατόμου ναυαγοσώστη για την παραλία Α΄ Ψαραλικής του Δήμου Αντιπάρου με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                             Ημερ.05/07/2011
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                              Αρ.Πρωτ:  3089                        
Τηλ.2284061570
Φαχ.2284061218
Νομός Κυλάδων,Τ.Κ 84007                                   
                                                                                    
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Έχοντας υπόψη:
1)     Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99 ΦΕΚ Α/99 με αντικείμενο την πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπείγουσων ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών διμήνου (2) χρονικής διάρκειας.
2)     Την υπ’ αρ. 32/28-02-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη ενός ατόμου ναυαγοσώστη για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου του 2010
3)     Την υπ΄ αριθμό 23357/16-05-2011 έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
 
Την πρόσληψη ενός ατόμου ναυαγοσώστη για την παραλία Α΄ Ψαραλικής του Δήμου Αντιπάρου με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.
 
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  2. Βεβαίωση κατοικίας
  3. Δήλωση περί ανεργίας
  4. Άδεια – δίπλωμα ναυαγοσώστη
 
 
Τα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να τα καταθέσουν στα γραφεία του Δήμου Αντιπάρου από 05-07-11 έως 12/07/11
 
 
 
Ο Δήμαρχος Αντιπάρου
 
 
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Διαβάστηκε 3070 φορές Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 08 Ιουλίου 2011 12:29
Πολιτική Cooikies

Χρησιμοποιώντας το antiparos.gr, συμφωνείτε στη χρήση των cookies από τον ιστότοπο.