ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

 

 

 
   


   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                             Αντίπαρος 08/06/2015

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                 Αριθ. Πρωτ: 1197

Τ.Κ 84007                                                                                           

                                                                      

 

                                                                     ΠΡΟΣ:

                                                                    Αποδέκτες (όπως ο πίνακας  αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 09/06/2015  , ημέρα  Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

 

 

ΘΕΜΑ Ο      Έγκριση  δέσμευσης , διάθεση πίστωσης και ανάθεση σε δικηγόρο

Για την παράστασή και εκπροσώπηση του Δήμου Αντιπάρου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου, κατά την  δικάσιμο στις 15-06-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ  σύμφωνα με την αρ. 347/20-3-2015 κλήση από ματαίωση της προηγούμενης δικασίμου λόγω εκλογών από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου που μας επιδόθηκε στις 1-4-2015, και αφορά την από 23/4/2008 (αρ. Κατ. 125/20-06-2008) αγωγή  αποζημίωσης των 1) Κάκαρη Ευάγγελου του Αδαμαντίου και 2) Κάκαρη Κωνσταντίνου του Αδαμαντίου ως μοναδικών κληρονόμων της αποθανούσης μητέρας του Άννας Κάκαρη εναντίον μας   ή όποτε αυτή αναβληθεί

    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής

                   Επιτροπής

 

 

 Αναστάσιος Δημ.Φαρούπος

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 1. ΔΗΜΑΡΧΟ Φαρούπο Αναστάσιο του Δημητρίου
 2. Πατέλης Δημήτριος του Ιωάννη
 3. Σταθερός Νικόλαος του Βασιλείου
 4. Τριαντάφυλλος Ιωάννης του Αρτεμίου
 5. Τριαντάφυλλος Αρτέμιος του Κων/νου
 6. Βιάζη Ελένη του Αντωνίου
 7. Καπούτσος Παρασκευάς του Βασιλείου
 8. Μ.Μ.Ε. ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
 9. ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Βασιλόπουλος Ιωάννης του Κων/νου
 2. Τριαντάφυλλος Ιωάννης του Διονυσίου
 3. Παλαιολόγος Δαμιανός του Αλεξάνδρου
 4. Βιάζη Εμμανουηλία του Γερασίμου

 

Διαβάστηκε 2425 φορές
Πολιτική Cooikies

Χρησιμοποιώντας το antiparos.gr, συμφωνείτε στη χρήση των cookies από τον ιστότοπο.