Ανακοίνωση – Πρόσκληση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ∆ΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Αντίπαρος, 09 Σεπτεμβρίου 2014

Αρ.Πρωτ: 3671/09.09.2014

Ταχ. ∆/νση: 84007 Αντίπαρος
Πληροφορίες: Παλαιολόγου Άννα
Τηλέφωνο: 2284061570
Fax:2284061218

Θέμα: Ανακοίνωση – Πρόσκληση

Σε συμφωνία με τις διατάξεις του άρθ. 51 παρ. 8 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/26-03-2014) και του άρθ. 48 παρ. 2 του Ν.4274/2014 (ΦΕΚ Α 147/2014), όπως ισχύουν και την εγκύκλιο 39/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 28409/16-7-2014, Α∆Α 630ΤΝ-ΩΨΑ), ο ∆ήμος Αντιπάρου του Νομού Κυκλάδων επιθυμεί, στο πλαίσιο του προγράμματος Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας, να καλύψει τις παρακάτω ειδικότητες με προσωπικό μόνιμο ή Ι.∆.Α.Χ.: 

Α/Α

Κατηγορία – Κλάδος/Ειδικότητα

Αριθμός θέσεων

1

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

2

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

3

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1

4

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

5

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

6

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

7

ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1

8

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

1

9

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

10

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

1

11

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1

12

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

 

Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι του ∆ήμου Αντιπάρου με βάσει το Ενιαίο Μισθολόγιο λαμβάνουν επιπλέον το επίδομα Παραμεθορίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30-09-2014 Πληροφορίες: κα Παλαιολόγου Άννα, τηλ: 2284061570

-Ο- ∆ήμαρχος Αντιπάρου

Φαρούπος Αναστάσιος 

 

Διαβάστηκε 2803 φορές Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014 16:34
Πολιτική Cooikies

Χρησιμοποιώντας το antiparos.gr, συμφωνείτε στη χρήση των cookies από τον ιστότοπο.