Περαματάκι

Περαματάκι

Additional Info

  • Επωνυμία: Τριαντάφυλλος Κωνσταντίνος
  • Υπεύθυνος: Τριαντάφυλλος Κωνσταντίνος
  • Διεύθυνση: Σωρός
  • Τηλέφωνο: 2284061211
  • Κινητό: 0
  • Σύντομη περιγραφή: Περαματάκι
  • Τύπος: Εστιατόριο
back to top

Διεύθυνση

Τύπος

To add an entry or to make changes to an existing one, please contact KEDA
Tel. 22840 61640 - 22840 61570 email: keda@antiparos.gr